Haber Detayı
03 Aralık 2017 - Pazar 19:10 Bu haber 3043 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İLAN KELKİT MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİNDEN

1-Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi. Büyükcami Mahallesi, Gümüşgöze Beldesi-Fatih Mahallesi, Karşıyaka Köyü ve Sökmen Köyü hudutları içerisinde bulunan Hazineye ait aşağıda tapu ve ihale bilgileri yazılı 12 adet taşınmaz malın satış ihaleleri kendi hizasında belirtilmekte olan tarih ve saatte ayrıca Kelkit İlçesi, Özen Köyü hudutları içerisinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki I adet taşınmaz malın kiralama ihalesi kendi hizasında belirtilmekte olan tarih ve saatte 2886 Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.
2-İhaleler Kelkit Malmüdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı Kelkit Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilen değerleri) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri
süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte), 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4)Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi.
-Tebligat için Türkiye" de adres göstermeleri.
-Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
-Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4-İhale ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kelkit Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. { '
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-İhaie ilanı www.milliemlak.gov.tr. adresinden görülebilir.
İlan olunur.Basım 105

Gümüşhane/Kelkit  Gümüşgöze Beldesi      Arsa         117        24           811,81              Tam        Konut Alanı       Boş              28.450,00          8.535,00         15/12/2017      09:00

Gümüşhane/Kelkit   GümüşgözeBeldesi      Arsa         118         6             396,32             Tam        Konut Alanı                           13.900,00          4.170,00         15/12/2017      09:15
Gümüşhane/Kelkit  Gümüşgöze Beldesi       Arsa        117        25            601,62             Tam        Konut Alanı        Boş             21.100,00         6.330,00         15/12/2017       09:30
Gümüşhane/Kelkit  Gümüşgöze Beldesi       Arsa        117        26             645,64             Tam       Konut Alanı        Boş            22.600,00          6.780,00         15/12/2017       09:45
Gümüşhane/Kelkit  Gümüşgöze Beldesi      Arsa         115         2              477,60             Tam       Konut Alanı                          16.750,00          5.025,00         15/12/2017       10:00
Gümüşhane/Kelkit  Gümüşgöze Beldesi     Arsa          102        2              877,92             Tam        Konut Alanı        Boş            30.750,00          9.225,00         15/12/2017      10:15
Gümüşhane/Kelkit  Gümüşgöze Beldesi     Arsa         118         5              746,39             Tam        Konut Alanı                           26.150,00          7.845,00         15/12/2017       10:30

Gümüşhane/Kelkit    Karşıyaka Köyü          Arsa         167         2              324,88             Tam           İmarsız      Ev ve Bahçe    11.050,00          3.315,00         15/12/2017        10:45
Gümüşhane/Kelkit      Sökmen Köyü       Ham Toprak 382         5              402,86            Tam           İmarsız      Ev, Bahçe ve    6.850,00            2.055.00         15/12/2017        11:00
Gümüşhane/Kelkit    Karşıyaka Köyü      Ham Toprak 166         2               94,04             Tam          İmarsız         Ev Girişi          3.200,00             960,00         15/12/2017         11:15
Gümüşhane/Kelkit   Karşıyaka Köyü             Arsa        149        5                88,93            Tam           İmarsız       Ev ve Avlu       2.700,00              810,00          15/12/2017        13:30
Gümüşhane/Kelkit   Büyükcami Mahallesi      Arsa        196        83              68,15            Tam         Konut Alanı        Boş           13.500,00            4.050,00        15/12/2017        13:45


Gümüşhane/Kelkit        Özen Köyü              Arazi       DHTA   DHTA        21.589,00          Tam          İmarsız      Kum ve Çakıl   11.000,00           3.300,00         15/12/2017       14:00

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı