Haber Detayı
21 Nisan 2019 - Pazar 18:56 Bu haber 3461 kez okundu
 
RESMİ İLAN
T.C. KELKİT İCRA DAİRESİ 2018/68 TLMT.
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

T.C. KELKİT İCRA DAİRESİ 2018/102 TLMT. 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO,LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gümüşhane İl, Köse İtçe, 326 Ada, 22 Parsel, Yenimahalle Mahalle,
KülIük Mevkii, Kat:2.2 nolubağımsız bölüm, imarı bitişik 3 kattır. mesken 148 metrekare alana sahiptir. 3+1 sistemlidir. İçerisinde ikamet edilmektedir. Taşınmaz şehir imar planı dahilinde olup, belediye ve sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır. taşınmazın ulaşım problemi yoktur. taşınmaz topoğrafik olarak düz ve sağlam bir zemine oturmakta olup rsemi ve sosyal donatılarla iç içedir. çevresi ise konut yapılaşmaları mevcutter. taşınmaz şehrin merkezindedir. taşınmazın çevresi konut imarlıdır. çevresinde ayrık nizam 3 -4- kat konut imarlıdır.
Adresi                    : Gümüşhane ili köse ilçesi Yenimahalle küllük mevkii
Yüzölçümüz           : 148 m2
Arsa Payı               : 1/3
İmar Durumu          : İmarlı
Kıymeti                   : 130.000,00 TL
KDV Oranı              :18
Kaydındaki Şerhler : Bedeli 200.000,00 TL Süresi F.b.k. l. Derece Kanuni Faizli
                                 10/09/2013 Kayıt Tarihli 388 yevmiye nolu ipotek belgesi
l. Satış Günü          : 24/05/20l9 günü 14:00  - 14:05 arası
2. Satış Günü         : 24/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış yeri                : KELKiT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin en değerin 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20’si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraflan alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaktılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra iha|e bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak|ardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenlerin 20l8/102 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur Basım 15

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı