Haber Detayı
28 Nisan 2019 - Pazar 18:44 Bu haber 1611 kez okundu
 
RESMİ İLAN
İHALE İLANI KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İHALE İLANI KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyeti Kelkit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi,
Büyükcami Mahallesi sınırları içerisinde, Trabzon Caddesi mevkiinde, Ada 385, Parsel, 47’de kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut, Kargir 2.Katlı İlkokul Binası’nın yıkımı sonucu enkazından çıkacak olan aşağıda cinsleri, yaklaşık miktarları, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale tarih ve saatleri yazılı, Hurda Demir, Çatı Saçları, Odun vs. ile PVC Kapı ve Pencereler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca her biri ayrı, ayrı açık teklif artırma usulüyle satılacaktır.
Cinsi                  Miktarı :     Muhammen Bedeli:    Geçici Teminatı:   İhale Tarih ve Saati:
Hurda Demir   10.000.Kg          7.000,00.-TL           210,00.-TL        14/05/2019 - 14.00’de
Çatı Saçları       2.400.Kg         2.640,00.-TL           80,00.-TL           14/05/2019 - 14.10’de
Odunlar             8.000.Kg         2,400,00.-TL           75,00.-TL           14/05/2019 - 14.20’de
PVC ve Pencere 38.Adet         1.558,00.-TL           50,00.-TL           14/05/2019 - 14.30’da
2-İhale Kelkit Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-,İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:
a)Nüfus Müdürlüğünden alınmış Onaylı Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi.
b)Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya Onaylı Nüfus Cüzdanı örneği.
c)Noter onaylı imza sirküsü.
d)Geçici teminatın Kelkit Belediyesi adına yatırıldığına dair makbuzu veya tutarı
kadar geçici teminat mektubu.
e)İhaleye Şirket veya Kooperatif olarak katılım halinde şirketi veya kooperatifi
temsil etmeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi veya kurullarından alınmış yetki kararı ile noter onaylı imza sirküsü.
f)İhaleye vekaleten katılıyor ise Noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü.
4- İhaleye ait Şartname (İhale Dokümanı) 75,00.-TL bedelle Kelkit Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
5-İhaleye gireceklerin ihale dokümanını satın almaları ve makbuzunu ihale evrakları
ile birlikte ihale komisyonu başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.
6-İhale Komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
7-ihale iştirakçileri bizzat kendileri yada kanuni temsilcileri aracılığı ile ihaleye
katılabilir.
8-Posta ile yapılan mtiracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İLAN OLUNUR BASIM 20 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı