Haber Detayı
02 Haziran 2019 - Pazar 18:48 Bu haber 1763 kez okundu
 
RESMİ İLAN
İHALE İLANI ÜNLÜPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İHALE İLANI ÜNLÜPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Belediyemize ait aşağıda yaklaşık miktarı, muhammeı-ı bedeli ve geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazı|ı muhtelif hurda demir 2886 sayılı DİK. Nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma usulü ile satılacaktır.
Miktarı          Cinsi            Muhammen Bedeli     Geçici Teminatı    İhale tarihi ve saati
5000 KG    Hurda Demir           3.500,00 TL          300,00 TL         27.06.2019- 14:30
2-İhale Ünlüpınar Belediye Başkanlığı encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İHALEYE KATILACAK iSTEKLiLERDEN İSTENECEK BELGELER
a- Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı yerleşim yeri veya diğer adres belgesi.
b- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği.
c- Noter onaylı İmza sirküsü.
d-Geçici teminatın Ünlüpınar Belediyesi adına yatırıldığına dair makbuzu veya tutarl kadar
geçici teminat mektubu.
e-ihaleye şirket veya kooparatif olarak katılım halinde şirketi veya kooparatifi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi veya kurullarından alınmış yetki kararı ile noter onaylı imza
siküsü.
f-İhaleye vekaleten katılıyor ise noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü.
4- İhale dökümanı her gün mesai saatleri dahilinde Ünlüpınar Belediye Başkanlığı Yazı
işleri Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL ücret mukabili temin edilebilir. İhaleye
gireceklerin ihale doktimanını satın almaları ve makbuzunu başvuru evrakları ile birlikte ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.
5- Mevcut satışı yapılacak ve ihaleye konulan hurda demirler her gün mesai saatleri
dahilinde Ünlüpınar Belediyesi ait hurdalıkta görülebilir.
6- Posta ile yapılacak başvurular ve noksan belge ile yapılacak müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacaktır.
İLAN OLUNUR BASIM 32

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı