Haber Detayı
30 Haziran 2019 - Pazar 14:31 Bu haber 3302 kez okundu
 
RESMİ İLAN
İLAN KELKİT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İLAN KELKİT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
1-Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi Sökmen Köyü hudutları içerisinde bulunan Hazineye ait aşağıda tapu ve ihale bilgileri yazılı 10 adet taşınmaz malın satış ihaleleri kendi hizasında belirtilmekte olan tarih ve saatte 2886 Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacaktır.
2-İhaleler Kelkit Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı Ziraat Bankası Kelkit Şubesi - Kelkit Malmüdürlüğü tahsilat hesabı olan TR59 0001 0002 5000 0010 0054 52 nolu hesaba yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilen değerler:1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte), 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler , 4)Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
-Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
-Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
-Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kelkit Milli Emlak Sefliğinde görülebilir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.İLAN OLUNUR BASIM 42

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR    

             İli/İlçesi             MAHALLESİ/       CİNSİ         ADA   PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ      HAZİNE     İMAR            FİİLİ           TAHMİNİ        GEÇİCİ            İHALE          İHALE     İHALE
                                          KÖYÜ                                                                     m2              HİSSESİ  DURUMU   DURUMU    BEDELİ(TL)  TEMİNAT(TL)    TARİHİ          SAATİ    USULÜ                                                                     
   Gümüşhane/Kelkit   Sökmen Köyü    Ham Toprak    324         4            1.000,00              Tam          İmarsız         Boş           22.000,00       6.600,00       12/07/2019    11:45     Açık Teklif 
   Gümüşhane/Kelkit   Sökmen Köyü    Ham Toprak    324         5            1.000,00              Tam         İmarsız         Boş           22.000,00       6.600,00       12/07/2019     13:15     Açık Teklif 
   Gümüşhane/Kelkit   Sökmen Köyü     Ham Toprak   324         6            1.000,00              Tam         İmarsız         Boş           22.000,00       6.600,00       12/07/2019     13:45    Açık Teklif 
   Gümüşhane/Kelkit   Sökmen Köyü    Ham Toprak    446        1              973,54               Tam          İmarsız         Boş           21.450,00       6.435,00       12/07/2019     14:15     Açık Teklif 
   Gümüşhane/Kelkit   Sökmen Köyü    Ham Toprak    445         1               873,22             Tam           İmarsız         Boş          21.850,00       6.555,00        12/07/2019     14:30      Açık Teklif 
   Gümüşhane/Kelkit   Sökmen Köyü    Ham Toprak    444         1               233,00             Tam           İmarsız   1.44 m2 si kümes geri kalanı boş   5.150,00        1.545,00        12/07/2019     14:45       Açık Teklif 
   Gümüşhane/Kelkit   Sökmen Köyü    Ham Toprak    443        1              1.000,00             Tam         İmarsız         Boş           22.000,00       6.600,00       12/07/2019      15:00      Açık Teklif 
   Gümüşhane/Kelkit  Sökmen Köyü     Ham Toprak    441        1               443,82               Tam         İmarsız        İmarsız Odunluk ağaç gövdesi yığılı halde
        9.780,00        2.934,00        12/07/2019     15:15     Açık Teklif 
   Gümüşhane/Kelkit  Sökmen Köyü     Ham Toprak    442        1                76,02                Tam         İmarsız     Gübre dökme alanı   1.680,00          504,00        12/07/2019      15:30    Açık Teklif 
   Gümüşhane/Kelkit   Sökmen Köyü    Ham Toprak   447        1                602,81              Tam         İmarsız           Boş         13.300,00        3.990,00       12/07/2019      15:45      Açık Teklif 

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı