Haber Detayı
18 Ağustos 2019 - Pazar 17:36 Bu haber 2553 kez okundu
 
RESMİ İLAN
İHALE İLANI KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İHALE İLANI KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Mülkiyeti Kelkit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait , Kelkit İlçesi, Büyükcami (Yunus Emre) Mahallesi sınırları içerisinde, İlçe uygulanmakta olan şehir İmar Planı içinde,Kelkit Küçük Sanayi sitesinde, aşağıda ada ve parsel numarası, yüzölçümü, KDV hariç muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 1.Adet imarlı arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif artırma usulüyle satılacaktır.
Ada:   Parsel:  Yüzölçümü : Muhammen Bedeli :   Geçici Teminatı :    İhale Tarih ve Saati:
214         3     622,53..m2        466.897,50.-TL       14.007,00.-TL        03/09/2019 - 14:00
2-İhale Kelkit Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktı.
3-İHALEYE KATILACAKLARDA İSTENECEK BELGELER:
a) Tebligat için adres beyanı.
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya onaylı nüfus cüzdanı örneği.
c) Noter tasdikli imza sirküsü.
d) Geçici teminatın Kelkit Belediyesi adına yatırıldığına dair makbuzu veya tutarı kadar geçici teminat mektubu.
e)İhaleye şirket veya kooperatif olarak katılım halinde şirketi veya kooperatifi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi veya kurullarından alınmış yetki kararı ile noter onaylı imza sirküsü.
f)İhaleye vekaleten katılıyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.
g)İhale Dökümanının satın alındığına dair 100,00.-TL’lik Makbuz.
4-İhaleye konulan ve satılacak olan arsa’nın imar durumu Kelkit Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlüğünde görülebilir.
5-İhaleye iştirak edeceklerin ihale dökümanını  satın almaları ve makbuzunu ihale evraklarıyla birlikte ihale komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.
6-İhale dokümanı her gün mesai saatleri dahilinde Kelkit Belediye Başkanlığı yazı işleri müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL ücret karşılığı temin edilir.
7-Posta ile yapılacak başvurular ve noksan belgeyle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacaktır. İlan Olunur Basım 56           

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı