Haber Detayı
02 Şubat 2020 - Pazar 15:22 Bu haber 2549 kez okundu
 
RESMİ İLAN
TC.KELKİT İCRA DAİRESİ 2019/4 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

TC.KELKİT İCRA DAİRESİ 2019/4 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği. kıymeti, adedi.önemli özellikleri
1 NO’LU TAŞlNMAZlN
ÖzelIikleri : Gümüşhane İli,Kelkit İlçe,125 ada 73 Parsel,KAŞ/ESEN Mahalle/Köy,BEKLEMEÇ Mevkii, Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi,Kaş köyü ,Beklemeç mevkiinde kain 125 ada , 73 parselde kayıtlı taşınmaz hisseli olup borçlu hissesi 1/2 'dir.Kıymeti takdiri tarihinde Taşınmaz kuru tarımın yapıldığı bölgede olup, ekilip biçilmiyor, nadasa terk edilmiştir.Kil ve kum bünyesine sahiptir.Taşınmazın etrafında 310 adet söğüt ve 390 adet kavak vardır.Kavak ve söğütlerden hissedara düşen geliri 17.900 TL'dir.Taşınmazda ki söğüt ve kavaklarla birlikte borçluya düşen hissenin toplam değeri : 73.711,00 TL'dir.
 Adresi                        : Kelkit İlçesi Kaş Köyü
Yüzölçümü                 : 20.258,17 m2
Arsa Payı                   : 
İmar Durumu             : Yok
Kıymeti                       : 73.711,00 TL
KDV Oranı                 : 18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.
l. Satış Günü              :03/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü             :02/04/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri                   : KELKİT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20’si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan  hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle  ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüzebaşvurmaları İlan Olunur Basım 4

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı